heracliteu o heraclià 

Filosofia

L’adjectiu derivat del filòsof de l’antiguitat Heràclit és heraclitià -ana. Aquest adjectiu, que no apareix com a entrada en cap diccionari, es troba documentat en diverses fonts, com ara dins l’article ésser de l’Enciclopèdia i en molts documents i llibres consultables des del Web.

L’adjectiu heraclià -ana, en canvi, fa referència a Heracli, emperador bizantí. Aquest adjectiu té entrada al GDLC. 

Context

Tradició heraclitea heraclitiana a Oscar Wilde, Miguel de Unamuno i altres autors contemporanis

Bibliografia

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

L’Enciclopèdia. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS