estimació UMV 

Matemàtiques

L’expressió estimació UMV correspon a la forma desenvolupada estimació uniformement de mínima variància. Trobem aquesta forma documentada en el llibre Estadística, de Josep Fortinana i David Nualart i el terme relacionat estimador uniformement de mínima variància. En castellà també es troba ben documentat el terme estimador uniformemente de mínima varianza en diverses obres publicades i consultables des de Google Books.

El Cercaterm recull una fitxa amb el terme estimador uniformement de mínima variància i una altra fitxa amb el terme estimador no esbiaixat de mínima variància que fan referència al mateix concepte, però procedeixen de fonts diferents.

En resposta a una consulta feta al TERMCAT en relació amb aquestes fitxes del Cercaterm, ens informen que, d’acord amb la recerca que n’han fet, avalada per especialistes, la denominació catalana més adequada és estimador uniformement no esbiaixat de variància mínima, que es correspon a la denominació anglesa uniformly minimum-variance unbiased estimator. Ben aviat les fitxes del Cercaterm inclouran aquesta modificació. 

Al costat de la forma anglesa esmentada, uniformly minimum-variance unbiased estimator, que trobem abreujada amb la sigla UMVUE, també s’ha documentat la forma miminum-variance unbiased estimator (MVUE), totes dues formes recollides a la Wikipedia.

Així, doncs, la forma estimació UMV, corresponent a la forma desenvolupada estimació uniformement de mínima variància, seria preferible que hagués estat expressada com a estimació uniformement no esbiaixada de variància mínima, a la qual no correspon la sigla proposada en el text. El problema de la sigla que podria sorgir de la nova denominació (estimació UNEVM) és que, a més de no estar documentada, s’aparta considerablement de les sigla anglesa que trobem en contextos similars: UMVU o UMVUE (segons si s’hi integra o no el mot estimator o estimation).

La solució preferible és mantenir la sigla en anglès (UMVU o UMVUE), com trobem en molts contextos, tant en català com en castellà: estimadors UMVU, estimació UMVU.

Context

Conèixer el concepte d’estimador. Conèixer els conceptes de biaix, dispersió, risc i consistència d’un estimador. Fita de Cramer-Rao. Estimació UMV UMVU.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS