número de telèfon 

Estil i convencions

A fi d’unificar l’escriptura dels números de telèfon (fixos, mòbils, etc.), sobretot en els textos d’una mateixa institució, es recomana indicar-los en sèries de tres xifres, separades per espais en blanc:

935 671 000
977 211 591
616 865 485

Bibliografia

Optimot. <http://optimot.gencat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS