channelopathies 

Ciències de la vida i la salut

El terme anglès channelopathy, que fa referència a les malalties causades pel mal funcionament de determinats canals iònics (proteïnes de membrana), no es troba documentada en les obres lexicogràfiques catalanes, però apareix en molts textos consultables des del Web. Així, trobem que la forma usada en francès és canalopathie; en castellà, canalopatía, i en català, canalopatia

Es tracta d’un mot compost a la manera culta a partir del mot canal en forma prefixada (canalo-) i la forma sufixada -patia (‘malaltia’). La forma prefixada canalo- no és gaire productiva en català, però en DEM i el Cercaterm contenen un altre terme de l’àmbit mèdic amb la mateixa forma prefixada, canaloplàstia, encara que en aquest cas es faci referència a una altra mena de canal.

Per tant, la forma canalopatia, adaptació de la forma anglesa channelopathy, és una formació lingüísticament acceptable en català.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS