green TIC 

Informàtica i Internet

La forma Green TIC és un híbrid anglès-català o anglès-castellà, ja que l’adjectiu és anglès i es manté en la posició sintàctica anglesa, però la sigla TIC és catalana (o castellana), corresponent al desenvolupament tecnologies de la informació i la comunicació. En anglès la sigla és ICT (information and communication technologies) o bé IT (information technologies). El terme anglès és green ICT, green IT o també green computing, com es pot veure en aquest web de l’empresa Greentrac, i fa referència a les estratègies d’ús de la informàtica que permeten reduir emissions de CO2.

Les formes més documentades per al català són TIC verdes, informàtica verda o tecnologia informàtica verda. Pel que fa al castellà, trobem les mateixes formes documentades i en el web del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç apareix la forma TIC verdes.

Context

A escala nacional s’han presentat diverses propostes al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MICiT) per dissenyar programes formatius en l’àmbit de les Green TIC TIC verdes, especialment en els camps de l’eficiència energètica i les energies renovables.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS