terminal 

Ciències de la vida i la salut

Alguns usos del substantiu terminal (generalment femení) semblen calcs del substantiu anglès terminal si ens atenem a les expressions recollides en els diccionaris i altres fonts d’informació terminològica, com ara el DEM i el Cercaterm, que contenen el substantiu terminació, i els contraposem amb l’equivalent anglès (que conté terminal). Aquest és el cas de terminació nerviosa (nerve terminal), terminació presinàptica (presynaptic nerve terminal), terminació axònixa (axon terminal).

Cal tenir en compte, però, que l’ús substantiu de terminal en aquests contextos està molt estès, com es pot comprovar al WWW. També per influència de l’anglès es tendeix a usar l’adjectiu axonal més que no pas axònic, que és la forma recollida als diccionaris catalans. Tant en un cas com en l’altre, no es pot considerar que siguin formes incorrectes en català, ja que són derivats formalment possibles, però són calcs innecessaris que substitueixen formes (terminació i axònic) usades de més antic.

Context

terminals terminacions nervioses 

Al final de l’axó hi ha les terminals terminacions presinàptiques.

L’axó condueix els impulsos nerviosos des del cos neuronal fins a les terminals axonals terminacions axòniques.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS