fugida de dades 

Altres

Encara que els mots fugida, fuga i fuita són sinònims parcials, hi ha algunes diferències importants que fan que cadascun sigui més adient en uns contextos que en uns altres. El mot fugida té un sentit més ampli i també més vague. Els mots fuga i fuita volen dir també fugida, però s’apliquen més específicament per referir-se al fet que un fluid s’escapi per una esquerda o forat.

fugida

f. [LC] Acció de fugir, d’escapar-se. Afavorir la seva fugida.

fuga

1 1 f. [LC] Fugida.
1 2 f. [LC] Fet d’escapar-se un fluid per una esquerda, un forat, etc. Una fuga de gas va provocar l’incendi del magatzem.

fuita

1 1 f. [LC] Fugida. Posar en fuita l’enemic. Posar-se en fuita davant l’enemic.
1 2 f. [LC] Fuga d’un fluid. Han tingut una fuita d’aigua.
2 f. [EE] Derivació de corrent elèctric produïda per un aïllament defectuós.

Quan es tracta de dades digitalitzades que es mouen a través d’una xarxa informàtica, es fa un símil amb el fluid que corre per uns conductes. Si els mecanismes de seguretat no són els adequats, és possible que les dades es «filtrin» cap a altres bandes, com quan hi ha una fuita o fuga de gas o d’aigua, en què difícilment direm que hi ha hagut una fugida de gas o d’aigua. Per la mateixa raó, sembla que la forma fugida de dades no és la més adequada. És preferible parlar de fuita o fuga de dades. I d’aquestes dues, la forma fuita és la més documentada en aquests contextos i la que, per tant, recomanem.

Context

Nombre total de reclamacions degudament fonamentades en relació amb el respecte a la privacitat i la fugida fuita de dades personals de clients.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS