gent, grup, colla i altres noms col·lectius 

Gramàtica

Pel que fa a la concordança subjecte-verb en cas de noms col·lectius, vegeu el criteri Quan el subjecte és un nom col·lectiu del CUB.

Bibliografia

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS