subtended 

Matemàtiques

El DIEC i altres diccionaris catalans, com el GDLC i l’Enciclopèdia, contenen el verb subtendir amb el mateix significat que l’anglès subtend:

subtendir

v. tr. [MT] Una recta, estendre’s des d’un extrem a l’altre (d’un arc, d’una figura angular, etc.). La corda que subtendeix un arc.

Des del punt de vista de la formació, es tracta d’un derivat del verb tendir, al qual s’ha afegir el prefix sub-. Encara que també és possible que s’hagi pres directament del llatí subtendere

En català, el verb subtendir, en tant que derivat de tendir, es conjuga de la mateixa manera. Per tant, les formes de participi són subtendit, subtendida, subtendits, subtendides. Es pot consultar la conjugació completa al GDLC. Així, doncs, la forma catalana corresponent a l’expressió anglesa subtended angle és angle subtendit.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

L’Enciclopèdia. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS