el que és pitjor 

Gramàtica

L’expressió el que és pitjor amb valor intensificador està recollida en el Diccionari castellà-català d’Enciclopèdia, que es pot consultar en línia des de l’Optimot:

peor
1 adj pitjor; més dolent. Mi dibujo es peor que el tuyo, el meu dibuix és pitjor que el teu.
2 pitjor. Es su peor enemigo, és el seu pitjor enemic.
3 lo peor el pitjor; el més dolent.
4 adv pitjor; més malament. Cada día lo haces peor, cada dia ho fas pitjor.
5 mucho peor molt pitjor.
6 peor que peor més que malament; molt pitjor.
7 tanto peor pitjor; molt pitjor.
8 y lo que es peor i el que és pitjor; i el pitjor del cas.

 Tot i això, hi ha altres maneres d’expressar la mateixa idea i que no estan recollides en aquest diccionari, com ara pitjor encara o encara pitjor.

Context

El va escridassar i, el que és pitjor, el va ridiculitzar.

Bibliografia

Optimot. <http://optimot.gencat.cat>.

Diccionari castellà-català [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.<Optimot>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS