regne dels metàfits o de les metafites 

Ciències de la vida i la salut

La forma metàfits està recollida a l’Enciclopèdia, dins de l’article paleontologia, i en el núm. 208 del Què cal saber?, de la Societat Catalana de Biologia. No s’ha trobat documentada aquesta forma ni la forma metàfites en altres obres de referència. 

No obstant això, es tracta d’un compost format amb la forma sufixada -fit, del grec phytón, ‘planta’, que forma en català molts altres termes de la classificació botànica (cloròfits, rodòfits, briòfits, etc.), tots masculins i plans, ja que la forma sufixada -fit és àtona. En castellà, en canvi, d’acord amb les informacions extretes del DRAE, aquests termes presenten certa vacil·lació de gènere i a vegades també d’accentuació; n’és una cas paradigmàtic el de les briófitas o briófitos; briofitas o briofitos.

En català, però, i per coherència amb tots els altres mots formats de manera semblant, hem de decantar-nos per la forma masculina metàfits.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS