signar 

Altres

L’expressió versions signades que apareix en el context, fa referència a les versions doblades amb llengua de signes. Aquest significat de la forma adjectiva signat -ada, derivada del verb signar, és deduïble de la segona accepció d’aquest verb recollida al GDLC: «Expressar un pensament amb un moviment, una acció o un gest. Ella va signar-me que ja era hora que ens n’anéssim.».

Context

persones sordes en general, que requereixen subtítols o versions signades

Bibliografia

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS