hisopo 

Belles arts

En restauració i conservació s’usen uns bastonets amb cotó als extrems per netejar la brutícia o els vernissos dels quadres, que en castellà reben el nom d’hisopos, accepció que el DRAE no recull però que es troba força documentada en textos. En català la forma hisop queda descartada, ja que no hi ha en els diccionaris cap accepció d’aquest mot que permeti relacionar-la amb l’objecte en qüestió.

Seguint la pista de la forma castellana hisopo, observem que també s’usa per referir-se al que en català es diu escovilló, que és un objecte similar d’aplicació en medicina i que trobem recollit en el Diccionari d’infermeria del TERMCAT:

escovilló m
es hisopo
fr écouvillon
en swab
Tija metàl·lica o de plàstic, amb l’extremitat coberta de cotó estèril, utilitzada per a aplicar medicaments o obtenir mostres de serositats o pus en un examen citològic o bacteriològic.

 i en la darrera accepció del GDLC:

escovilló

[del fr. écouvillon, der. de l’ant. fr. escouve, ll. scōpa ’escombra’]
 
m 1 1 Raspall petit amb un mànec llarg, emprat per a netejar l’interior d’un tub o cavitat.
 2 ARM Raspall cilíndric amb un mànec llarg, emprat per a netejar l’ànima del canó d’una arma de foc.
2 MED Pal petit, amb una bola de cotó fixada a un extrem, utilitzat per a tocs.

El mot escovilló procedeix, tal com es pot veure en l’entrada del GDLC, del francès écouvillon. En francès també té el significat de bastonet amb cotó, com podem veure a la Larousse:

Longue tige en métal ou en bois munie à son extrémité d’un morceau de coton ou de gaze, utilisée pour réaliser des prélèvements diagnostiques ou bien pour appliquer des produits antiseptiques ou analgésiques dans les cavités naturelles.

Un écouvillon sert essentiellement à effectuer des prélèvements de sécrétions sur la peau et les muqueuses (urètre, vagin, gorge, oreille) en vue de rechercher la présence de micro-organismes.

No obstant això, en francès no usen el mot écouvillon per referir-se als bastonets usats en la conservació i restauració, sinó coton-tige, com podem veure, per exemple, al catàleg Produits et accessoires pour la restauration et la conservation. En català, probablement, la forma més entenedora, si no n’hi cap altra amb més tradició, és dir-ne bastonet de cotó o simplement bastonet (que, segons el DIEC,ja pressuposa la bola de cotó en els extrems).

 

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS