merge sort i quicksort 

Matemàtiques

Els termes anglesos quicksort i mergesort fan referència a uns algorismes d’ordenació. Per al català, s’han trobat documentades en diversos textos les formes classificació ràpida (8 ocurrències), ordenació ràpida (66 ocurrències) i ordenament ràpid (8 ocurrències). En el Termium trobem l’equivalència francesa tri rapide i l’equivalència castellana clasificación rápida.

Per al terme mergesort o merge sort, el Termium presenta l’equivalència francesa tri par fusion, i les equivalències castellanes clasificación por intercalación i clasificación por fusión. Per al català s’han documentat les formes classificació per intercalació (5 ocurrències) i ordenació per fusió (6 ocurrències).

Les expressions classificació ràpida i classificació per intercalació apareixen en el llibre Manual d’algorísmica: recursivitat, complexitat i disseny d’algorismes de Jesús Bisbal.

Context

3. Estratègies de dividir i vèncer, i recursivitat
3.1 Mergesort i Quicksort Classificació per intercalació (mergesort) i classificació ràpida (quicksort).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS