heap 

Informàtica i Internet

Un heap és un tipus d’estructura de dades que trobem definida a la Wikipedia de la manera següent:

a heap is a specialized tree-based data structure that satisfies the heap property: if B is a child node of A, then key(A) ≥ key(B).

Per al castellà trobem l’equivalent montículo i montón, i per al francès, tas. En català trobem documentada la forma monticle. També trobem la forma pilot recollida a la UPCterm, encara que no sembla que hagi fet gaire fortuna. 

Context

4. Estructures de dades no lineals
4.1 Arbres
4.2 Arbres binaris
4.3 Arbres de cerca binària
4.4 Heaps Monticles (heaps)
4.5 Grafs

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS