exigit a/en 

Gramàtica

D’acord amb el que es diu en la fitxa 48/5 de l’Optimot, a o en (preposició en locatius) 

/ a o en (preposició en noms de lloc) , la preposició més adient en el context «valors exigits per/en/a la convocatòria» és en:

[...]

- Davant de llocs figurats sense article, s’utilitza la preposició a: Enguany hi ha molts alumnes a primària. L’equip de la seva ciutat és a Primera Divisió.

- Si porten article definit i el verb que els acompanya no és de moviment, davant dels llocs figurats és preferible utilitzar la preposició en: En la Grècia clàssica, En la Barcelona del segle XIX; Com es pot comprovar en l’exemple... (millor que Com es pot comprovar a l’exemple...); En la il·lustració hi ha... (millor que A la il·lustració hi ha...).

[...]

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS