catecolaminèrgic, serotoninèrgic, aminoacidèrgic 

Altres

L’adjectiu colinèrgic, que trobem documentat en gairebé tots els diccionaris catalans, és un mot compost per la forma prefixada colin-, del mot colina (‘compost nitrogenat component de molts fosfolípids i precursor de l’acetilcolina’), i la forma sufixada -èrgic, que no trobem documentada en els diccionaris catalans, però sí en algun diccionari anglès, com ara Dictionary.com, on hi ha l’entrada següent:

-ergic 

a combining form with the meanings “activated by,” “sensitive to,” “releasing,” “resembling the effect produced by” the substance or phenomenon specified by the initial element: dopaminergic.

Origin:
appar. orig. in adrenergic  and cholinergic,  prob. on the model of allergic.

Tal com es desprèn d’aquesta informació i tal com recullen els diccionaris, l’adjectiu colinèrgic vol dir ‘que actua per mitjà de l’acetilcolina o com l’acetilcolina’ [DIEC] i l’adjectiu dopaminèrgic, ‘que augmenta la secreció de dopamina per mitjà de l’estimulació dels corresponents receptors’ [DEM].

Per analogia, s’han format altres adjectius prenent una altra substància com a base i fent-ne la forma prefixada corresponent. Així, amb catecolamina + -èrgic es pot formar l’adjectiu catecolaminèrgic; amb serotonina + -èrgic es pot formar serotoninèrgic (aquest documentat al DEM i al Cercaterm); amb aminoàcid + -èrgic, aminoacidèrgic, etc. 

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

 

Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS