Internet 

Informàtica i Internet

Encara que hi ha alguns mitjans de comunicació que han optat per la minúscula, la majoria de fonts de referència opten per la majúscula, perquè es considera el nom propi d’una xarxa mundial. Així és com es va normalitzar aquest mot: amb majúscula i com  a nom femení, tal com es pot consultar a la Neoloteca del TERMCAT. També dins del DIEC podem trobar algunes definicions on apareix Internet amb majúscula inicial (internauta, pàgina, web i xat).

Malgrat tot, també convé tenir en compte el que es diu sobre aquest mot en l’article «Novetats terminològiques en les noves tecnologies» (Llengua i Ús, 2003) on es diu: 

Un altre cas «en observació» és el mateix terme Internet.Si bé es va normalitzar el 1998 com a terme femení i en majúscula, actualment constatem que és un terme que s’utilitza de forma vacil·lant des de diferents punts de vista. En aquell moment es va considerar qu e s’havia d’escriure amb majús cula inicial perquè rebia el tractament de nom propi, atès que designa una xarxa única en el món, per la qual cosa, a més, no es determinava amb cap article. També s’aprovava com a substantiu femení, tot i que els topònims (d’ ús anàleg al del terme tractat) i no acaben en a àtona es consideren habitualment noms masculins, perquè hi havia implícitament la referència al mot femení «xarxa» i per paral·lelisme amb els termes relacionats intranet i extranet. Avui dia , és un terme que trobem escrit majoritàriament en majúscula però també força en minúscula, utilitzat en masculí i en femení i precedit d’article o sense, dep enent de la percepció de l’usuari, que el sent més com una paraula de la llengua general, un nom comú, o més com un nom propi, més com un topònim o més com una xarxa. És un cas, doncs, en què no s’ha completat el procés de lexicalització.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS