xantatgear 

Altres

Els diccionaris no recullen un derivat verbal de xantatge. La forma més usada, com es pot comprovar fàcilment amb el Google o qualsevol altre cercador, és fer xantatge. També és possible, no obstant això, de trobar algun cas de derivat verbal, com ara xantatjar (convertint el nom xantatge en verb, sense adjunció de sufixos verbalitzadors, fora dels sufixos propis de la conjugació verbal) o bé xantatgejar (amb el sufix -ej-). El derivat xantatgear, amb manteniment de la vocal final de xantatge, no sembla ben formada, ja que aquestes vocals cauen en els processos derivatius normals (veg. per exemple, coratge > encoratjar, coratjós, coratgia).

Bibliografia

DIEC2: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Gramàtica catalana (esborrany provisional). Institut d’Estudis Catalans. <http://www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp>

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS