batxillerarització, batxillerització 

Pedagogia i ensenyament

Si es fa un derivat de batxiller, obtindrem batxilleritzar i batxillerització, que hauria de voler dir ‘esdevenir o fer esdevenir batxiller o de la naturalesa d’un batxiller’. Si fem un derivat de batxillerat, obtindrem batxilleratitzar i batxilleratització, que hauria de voler dir ‘esdevenir o fer esdevenir batxillerat o de la naturalesa del batxillerat’.

La forma batxillerarització deriva d’un suposat batxilleraritzar, que no està documentat i que tampoc no està ben format, ja que pressuposa una forma *batxillerar, que tampoc no està documentada, però que podria ser un verb, per la qual cosa no podem derivar-ne un altre verb mantenint el sufix d’infinitiu -ar.

D’acord amb el context en què apareix la forma anòmala batxillerarització, sembla que la forma correcta hauria de ser batxilleratització, és a dir la ‘conversió en batxillerat’ de la Universistat.

Context

La batxillerarització batxilleratització de la Universitat.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS