sistemes interfacials 

Química

D’acord amb les informacions obtingudes del DIEC i del Diccionari.cat o d’Enciclopèdia.cat, una interfície (en anglès interface) és la superfície interna de contacte entre fases:

QUÍM FÍS Superfície interna de contacte entre cadascuna de les fases d’un sistema líquid heterogeni, o entre les fases sòlida, líquida i gasosa d’un sistema. [diccionari.cat)

f. [FIF] [QU] [EL] Superfície interna de contacte entre dos materials diferents o entre cadascuna de les fases d’un sistema heterogeni, com ara entre les fases sòlida, líquida i gasosa d’un sistema.  [DIEC2]

L’adjectiu derivat de interfície és interficial i no pas interfacial (probablement un calc de l’anglès interfacial < interface)

interficial adj. [IN] Relatiu a una interfície o a les interfícies en general. [DIEC2]

A l’Enciclopèdia.cat trobem recollit el terme tensió interficial dins les entrades emulsionant, agent tensioactiu i agent penetrant.

Veg. també la fitxa 1274.

Context

Consolidar la comprensió dels principis de la termodinàmica i adquirir els coneixements necessaris per aplicar-los a l’equilibri de fases, químic i electroquímic, així com als sistemes interfacials interficials.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

Enciclopèdia.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS