escriptura dels isòtops 

Física

D’acord amb les informacions obtingudes del llibre Magnituds, unitats i símbols en química física, que és la versió catalana del llibre de la IUPAC amb el mateix títol, es dedueix que els noms del isòtops s’escriuen sense guionet entre el nom i el nombre: carboni 14, carboni 13 i carboni 12

A l’Enciclopèdia.cat trobem aquests termes escrits també sense guionet (veg. la definició de efecte Suess). 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS