cuba 

Química

D’acord amb les especificacions tècniques de les centrifugadores Sorvall, a les quals pertany la centrifugadora esmentada en el context d’aquesta consulta, la cuba a què fa referència l’exemple sembla que es correspon amb el que en anglès anomenen chamber, que és la cavitat en què es col·loca el rotor que conté les mostres que cal centrifugar. En català, la denominació preferible és també cambra.

Context

Introduïu el rotor en la cuba cambra de la centrifugadora recolzant-lo suaument sobre l’eix.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS