tecnologies òmiques 

Ciències de la vida i la salut

En anglès s’ha creat el neologisme omics per referir-se a tots els camps d’estudi de la biologia que tenen una denominació acabada en -omics, com ara genomics i proteomics, derivada de noms acabats en -ome (genome i proteome). El sufix anglès -ome s’ha creat recentment per abstracció de paraules acabades de la mateixa manera i creades a partir del terme genome. En el camp de la biologia molecular, se li ha atribuït el significat de ‘totalitat’.

El sufix català corresponent és -oma (genoma, proteoma, etc.) i el sufix per referir-se als camps d’estudi és -òmica (forma adjectiva derivada dels substantius en -oma.  Així, tenim genoma i genòmica; proteoma i proteòmica; transcriptoma i transcriptòmica, etc. I si cal referir-se al conjunt de tots aquests camps d’estudi, caldrà parlar de les òmiques; i si cal referir-se al conjunt de tots aquests objectes d’estudi, caldrà parlar dels omes

A la pàgina http://bioinfo.mbb.yale.edu/what-is-it/omes/omes.html es pot veure una taula amb tots els omes objecte d’estudi.

Bibliografia

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Omics

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS