dissolució verdadera 

Ciències de la vida i la salut

Els termes dissolució vertadera (o verdadera o veritable), corresponents a l’anglès true solution, són dues formes igualment possibles i documentades amb una freqüència similar.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS