part acra o acral? 

Ciències de la vida i la salut

Les parts acrals són les extremitats o parts distals del cos. L’adjectiu acral, recollit al DEM, al DCAT i a la Neoloteca, s’ha format a partir del mot greu akros ‘situat a l’extremitat, al cim’, ‘el més alt’, amb el qual es forma paraules com acromegàlia.

L’adjectiu acre -a, no està documentat en cap font lexicogràfica per a cap de les llengües de consulta habituals (català, castellà, anglès, francès, etc.), però apareix documentat en alguns textos. No obstant això, la forma més documentada és acral

Context

L’acromegàlia i l’engrandiment de les parts acres acrals.

Bibliografia

DCAT: Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

Neoloteca. <http://www.termcat.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS