adeqüitat 

Altres

La forma adeqüitat és un derivat creat per analogia amb altres mots formalment semblants que expressen la idea de qualitat: ubic, ubiqua > ubiqüitat; conspicu, conspícua > conspicuïtat; innocu, innòcua > innocuïtat; oblic, obliqua > obliqüitat, etc.

Hi ha, però, raons per rebutjar aquesta formació, que no sembla necessària i que sembla que està induïda per l’adjectiu anglès adequacy (‘the state or quality of being adequate’). Per al català, segons el context, podem usar adequació, idoneïtat o alguna altra expressió equivalent. 

Context

L’avaluació organitzativa estarà adreçada a conèixer l’adeqüitat idoneïtat dels procediments dissenyats per a l’organització de l’assignatura.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS