traqueteig 

Altres

Tal com es pot veure en el Diccionari castellà-català, el mot castellà traqueteo es pot traduir al català, segons el context, per les formes següents:

traqueteo m
1 (ruido de cohetes) espetec; esclafit; pet.
2 (sacudida) sotragueig; sotrac; trontoll; sondroll.

La forma traqueteig és un castellanisme no acceptat.

En el cas dels telers, sembla que la forma que més hi escau és trontoll, que reuneix les idees de moviment sotraguejant i de soroll (tal com es recull en la informació etimològica del Diccionari.cat).

Context

El traqueteig trontoll dels telers.

Bibliografia

Diccionari castellà-català [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.<Optimot>.

Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS