mutacional 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu mutacional és un derivat ben format de mutació, si bé no el trobem recollit en cap obra lexicogràfica, probablement perquè no és gaire freqüent. El significat previsible és el de ‘relatiu o pertanyent a la mutació’. En el context presentat es fa referència al que en anglès s’anomena mutation hot spot, que és un punt o locus dins del DNA on les mutacions es poden produir amb més facilitat. Per tant, el significat previsible de mutacional s’ajusta al significat del sintagma punt calent mutacional, és a dir, ‘punt calent pel que fa a les mutacions’. 

No obstant això, al Cercaterm hi ha una fitxa (sense indicació de font de procedència) on es recull el terme punt calent amb el mateix significat que punt calent mutacional:

<Ciències de la vida > Genètica>

Lloc d’un gen on les mutacions es produeixen amb una freqüència anormalment elevada.

 També per a l’anglès trobem obres lexicogràfiques que recullen el terme de genètica hot spot (sense mutation):

Hot spot
A region that is especially susceptible to mutations. Mutations occur at such sites at a much higher frequency than most other positions in the genome.

Això pot voler dir que l’adjectiu mutacional és innecessari, que ja n’hi ha prou amb l’expressió punt calent. Però com que de punts calents n’hi ha de molts tipus, segons el context, pot ser més o menys necessari afegir-hi algun element, com ara l’adjectiu mutacional o el sintagma preposicional de mutació (possibilitat també documentada), per aclarir de quin tipus de punt calent estem parlant.

Context

Descripció dels punts calents mutacionals a causa del «relliscament» del DNA polimerasa. Els microsatèl·lits i la seva variabilitat. Utilitat dels microsatèl·lits com a marcadors genètics i malalties causades per expansions de triplets.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS