còsmid o cosmidi 

Ciències de la vida i la salut

Tal com es recull a la Neoloteca, el terme aprovat és cosmidi, i no pas còsmid. El terme català és una adaptació del procés de formació del terme anglès cosmid, format per truncació de cos (site) + (plas)mid. Com que en català el segon element  és plasmidi, el compost català corresponent ha der ser cosmidi.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS