anticòs fàgic 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu fàgic és un derivat de fag, que al seu torn és una forma abreujada de bacteriòfag, virus que infecta bacteris, (< bacteri + -fag, literalment ‘devorador de bacteris’). I l’adjectiu fàgic fa referència a tot allò relatiu o pertanyent als fags o bacteriòfags.

Al Cercaterm trobem un terme que conté l’adjectiu fàgic:

Metodologia i experimentació > Tècniques de diagnòstic i de recerca>

Anul·lació de l’activitat d’un bacteriòfag mitjançant anticossos per a prevenir la infecció d’un hoste bacterià.

En el GDLC, dins l’entrada rendiment, trobem la definició següent, on es fa ús de l’adjectiu no abreujat bacteriofàgic:

 4 MICROB En una infecció viral o bacteriofàgica, nombre de partícules infectives alliberades per una cèl·lula infectada.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS