brossa espacial? 

Física

Hi ha diverses expressions per referir-se a les restes de satèl·lits espacials inservibles i fora de control que orbiten al voltant de la Terra. En anglès, tal com recull la Wikipedia, poden rebre el nom de space debris, orbital debris, space junk o space waste.

En català també trobem una gran diversitat denominativa, amb les freqüències d’aparició a Google següents:

deixalles espacials = 450  > 3 llibres > 0 Goolge acadèmic

brossa espacial = 1.310 > 1 llibre  > 1 Google acadèmic

ferralla espacial = 452 > 1 article  > 1 Google Acadèmic

escombraries espacials = 2.460 > 1 llibre > 3 Google Acadèmic

residus espacials = 321 > 1 llibre > 1 Google Acadèmic

Les formes brossa espacial i escombraries espacials són les més corrents en nombre absolut d’ocurrències a Google.

Dins Google Books, la forma preferent és deixalles espacials (que apareix dins Enciclopèdia.cat).

Dins Google Acadèmic, que selecciona els textos acadèmics, la forma preferent és escombraries espacials.  

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS