tampó de glicina 

Química

Segons el DIEC i també segons les informacions extretes del Cercaterm, el terme de química buffer equival al català solució amortidora o bé amortidor. El sinònim solució tampó està recollit en el Diccionari.cat i a la l’Enciclopèdia. Es tracta probablement d’un calc del francès (d’on prové el mateix mot tampó) o del castellà (que també l’úsa en l’àmbit de la química). En els llibres de la IUPAC traduïts al català per l’IEC, recollits en la col·lecció «Nomenclatura Química» no apareix mai l’expressió solució tampó o simplement tampó, sinó que sempre apareix solució amortidora

En català un tampó és principalment un «manyoc de cotó fluix o gasa amb què hom obstrueix una ferida, una cavitat del cos, etc., o bé recull una secreció o un líquid orgànic» [DIEC], o algun objecte similar. Per referir-se a una «solució que resisteix addicions de quantitats moderades d’àcids o de bases, fins i tot forts, o bé dilució, sense que el seu grau d’acidesa sofreixi cap variació notable» [DIEC], sembla preferible decantar-se, doncs, per la forma solució amortidora, que, a més, és més entenedora, o bé, si el context ho fa preferible, la forma substantivada amortidor, recollida al Cercaterm. 

Pel que fa al cas concret del «tampó de glicina» del text de mostra, val a dir que s’ha pogut documentar l’expressió «amortidors de glicina» en l’obra, traduïda de l’anglès, Anàlisi química quantitativa, editada per Salvador Alegret i Elisabeth Bosch. 

Context

Dissolucions amortidores. Construcció de la corba de valoració de la glicina. Preparació d’un tampó d’un amortidor / d’una solució amortidora de glicina. Efecte de la dilució i de l’addició d’àcids i bases sobre el pH i la capacitat amortidora.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

Enciclopèdia.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS