en què, a què 

Gramàtica

Pel que fa a la caiguda de preposicions davant de la conjunció que, vegeu la fitxa 6729/1 de l’Optimot. D’acord amb el que s’hi explica, la frase La lectura final convida els alumnes a què / que es qüestionin certes pràctiques, ha de ser La lectura final convida els alumnes que es qüestionin certes pràctiques, ja que es tracta d’una completiva verbal encapçalada per la conjunció que

En canvi, en la frase Valoració de la importància d’una correcta alimentació perquè l’infant sàpiga què contenen els aliments, el seu valor energètic i les proporcions i la quantitat en què s’han d’ingerir, la preposició no ha de caure ja que precedeix un pronom relatiu tònic que equival a les quals: ... les proporcions i la quantitat en les quals s’han ingerir (els aliments).

Context

 

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS