llover a cántaros 

Gramàtica

El CASTCAT, consultable per mitjà de l’Optimot, dóna la correspondència següent, dins l’entrada cántaro:

llover a cántaros ploure a bots i barrals; ploure a semalades.

Bibliografia

CASTCAT: Diccionari castellà-català [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.<Optimot>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS