operatòria 

Ciències de la vida i la salut

La documentació disponible a Internet fa evident l’equivalència entre els terme anglès operative dentistry i el terme castellà operatoria dental. A continuació reproduïm algunes de les deficions que es donen en una i altra llengua:

Podemos definir entonces la operatoria dental como la disciplina odontológica que enseña a prevenir, diagnosticar y curar enfermedades así como a restaurar las lesiones, alteraciones o defectos que puede sufrir un diente para devolverle su forma, estética y función dentro del aparato masticatorio y en armonía con los tejidos adyacentes. [Operatoria dental]

Operative Dentistry is a branch of specialty which deals with the prevention and treatment of carious processes, defects, and other aesthetic considerations involving the natural teeth. It also involves the maintenance and restoration of the functional physiologic integrity of teeth as they relate to other hard and soft tissue structures of the oral cavity. [Wordreference Forums]

La forma catalana operatòria dental també es troba ben documentada, si bé no apareix en cap obra lexicogràfica. L’únic problema que presenta aquesta expressió és la possible confusió amb l’adjectiu operatori -òria, que fa referència a la cirurgia i que es troba recollit en totes les obres lexicogràfiques:

operatori -òria

[1684; del ll. td. operatorius, -a, -um ‘que treballa, eficaç’]

adj Relatiu o pertanyent a les operacions quirúrgiques. Medicina operatòria. Dependència operatòria.

No obstant això, si tenim en compte el sentit etimològic, és possible entendre la substantivació operatòria com el conjunt de procediments destinats a obtenir un determinat resultat.
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS