tanorèxia 

Ciències de la vida i la salut

El mot català tanorèxia és un mot pres de l’anglès tanorexia, que és una forma popular de la malaltia anomenada tannig addiction ‘addicció al bronzejat’. El mot tanorexia s’ha construït per analogia amb anorèxia a partir del mot tan ‘bronzejat’.

Per tant, el mot tanorèxia és un manlleu de l’anglès adaptat al català. Com que no sembla que sigui el terme usat pels especialistes, només el trobarem en textos col·loquials o de nivell divulgatiu.

No obstant això, cal tenir present que el mot anglès tan té el mateix origen etimològic que taní, substància usada per adobar la pell. De fet, l’anglès sun tanned literalment és colrat pel sol

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS