dentinari o dentinal 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu derivat de dentina que trobem documentat en diferents fonts de referència (DEM, Cercaterm) és dentinal. La forma dentinari -ària està documentada en diversos textos consultables per Internet, però en cap obra lexicogràfica, tot i que sembla un derivat possible, similar a formacions com ara assembleari, alimentari, bibliotecari, casernari. De fet, l’adjectiu derivat de dent, segons els diccionaris consultats, tant pot ser dental com dentari. Probablement per analogia amb dentari s’ha creat l’adjectiu dentinari, derivat de dentina.  

Context

Retallador d’esmalt. Serveix per retirar els prismes d’esmalt sense suport dentinari en les preparacions per a obturacions d’amalgama.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS