poliedrà 

Química

Com es pot veure en el llibre Symmetry and Spectroscopy of Molecules, de Reddy K. Veera, hi ha una diferència entre polyhedron i polyhedrane. Tot que la segona forma està poc o gens documentada en català i en castellà, s’ha trobat la forma poliedrano (en castellà) en el Diccionario de física química de J. Costa. Per al català no s’ha trobat cap forma documentada, però hem de suposar que ha de ser poliedrà.

Context

En el treball s’han estudiat els alcans polièdrics (o poliedrans).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS