editat 

Altres

Pel que fa la denominació dels documents audiovisuals, tingueu en compte el que es diu en l’obra Manual de documentació audiovisual en ràdio o televisió, de Lola Alfonso Nogueron i Enric Bellveser, on s’explica què són els editats, també anomentats màsters, màsters d’edició o PPD

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS