decaure un punt (de l'ordre del dia d'una reunió) 

Altres

El verb decaure es fa servir per no dir que s’omet el tractament d’un punt de l’ordre del dia, ja que no escau de fer-ho (per la raó que sigui). En l’àmbit parlamentari, s’empra també per indicar que una o diverses esmenes no s’han de debatre perquè anaven associades o depenien d’altres que han estat rebutjades (per exemple).

S’ha de tenir en compte que, en la mateixa acta o document, ha de constar per què «decau» (és a dir, s’ha d’haver dit abans el motiu del decaïment, o bé s’ha d’especificar en el mateix lloc).

Context

Aprovació, si escau, de les tarifes per a l’any  2011 de la Unitat de Diagnòstic i Assessorament Psicològic de la Facultat de Psicologia. Aquest punt decau.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS