ressuscitació o resurrecció 

Ciències de la vida i la salut

Font: Flaixos d’actualitat, 93

El Consell Supervisor del TERMCAT ha aprovat recentment el terme ressuscitació, amb el sinònim complementari reanimació cardiopulmonar.

Aquestes denominacions s’apliquen a la reanimació destinada a restablir les funcions vitals momentàniament abolides com a conseqüència d’una aturada cardíaca. La forma reanimació cardiopulmonar i la sigla RCP (i igualment les formes anàlogues en altres llengües) s’utilitzen de vegades amb un sentit més restringit, referides exclusivament al conjunt de mesures que, durant el procés de ressuscitació, s’apliquen per substituir transitòriament la respiració i la circulació espontànies, fonamentalment respiracions de rescat i compressions toràciques; amb aquest mateix sentit s’utilitza també la forma ressuscitació cardiopulmonar.

La forma ressuscitació és un calc de l’anglès ja molt introduït entre els especialistes, molts dels quals han sol·licitat explícitament l’acceptació del terme; es documenta, a més, en nombroses fonts especialitzades en català, inclosos textos de regulacions i recomanacions d’abast internacional, i en altres llengües romàniques. Des del punt de vista semàntic, es pot considerar una forma transparent, perquè una aturada cardíaca implica l’absència momentània de les funcions vitals i tècnicament, per tant, segons la majoria d’experts, la mort del pacient; des d’aquest punt de vista, és pertinent parlar de ressuscitar, tenint en compte les accepcions genèriques que el diccionari normatiu atorga a aquest verb.

El sinònim reanimació cardiopulmonar (amb la sigla RCP) és la denominació més tradicional, i és perfectament adequada perquè es tracta de designar un tipus de reanimació. Té un ús general i s’adequa al sentit dels seus formants.

S’han descartat alternatives com ara reanimació cardiorespiratòria, ressuscitació cardiorespiratòria o resurrecció, perquè no tenen ús.

Podeu consultar les definicions corresponents, els equivalents en altres llengües i els criteris que ha tingut el compte el Consell Supervisor a la Neoloteca.

http://www.termcat.cat/neoloteca

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS