fluix, flux o fluxe 

Ciències de la terra

Cal evitar, la confusió indiscriminada dels mots flux i fluix. Malgrat que tots dos provenen del mateix mot llatí (fluxus) convé mantenir-ne la distinció semàntica.

Segons el DIEC2, el terme fluix és emprat especialment en els àmbits de medicina i de zoologia i designa un vessament abundant i transitori d’un líquid normal o patològic. És a dir, que es refereix a un moviment dels líquids, generalment corporals, que té com a característica l’abandonament d’un lloc d’origen causat per desbordament o problemes de contenció.

Pel que fa al mot flux, aquest pertany als camps de la geologia i de la física, i designa un moviment incessant o oscil·lant d’elements que no necessàriament han de ser líquids.

En castellà, el mot flujo fa referència a qualsevol dels significats que en català es distribueixen entre els mots flux i fluix

Cal, també, tenir present que la forma fluxe no és correcta en català.
Context

el fluix glacial
el fluxe glacial
el flux glacial

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS