efecte de ventaneo 

Ciències de la terra

La forma castellana ventaneo o ventaneado sembla que són variants de la forma més documentada enventanado. Totes aquestes formes apareixen en contextos similars per referir-se aparentment al que trobem definit al Cercaterm amb la forma catalana enfinestrament:

 

<Telecomunicacions>

Multiplicació d’un senyal de llarga durada mitjançant una finestra, amb la finalitat de fragmentar-lo en diferents trams per a analitzar-lo.

 

Context

2. Sèries discretes
2.1. Condició de mostreig (criteri de Nyquist)
2.2. Observacions finites en el temps. Efecte del ventaneo de l’enfinestrament

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS