exoergonia i endoergonia 

Química

Les formes exoergonia i endoergonia sembla que són uns derivats dels adjectius documentats al GDLC exergònic i endergònic (sense vocal d’enllaç -o- en el primer formant). A partir d’aquestes formes documentades, caldria esperar uns derivats nominals exergonia i endergonia, que no es documenten en cap obra en català. Només trobem algun text en castellà que parla de endergonía i exergonía.Tampoc en anglès es documenten les forme endergony o exergony.

Sí que es troba documentada, en canvi, la forma exergonicitat, que expressa la qualitat d’exergònic, en  el Glossari de termes usats en fotoquímica. La forma castellana exergonicidad es documenta també en obres com el Diccionario de química física. No s’ha documentat la forma endergonicitat, però es pot considerar ben formada per paral·lelisme amb exergonicitat. També trobem força documentades les formes angleses paral·leles exergonicity i endergonicity.

Context

Exotèrmia/endotèrmia, exoergonia/endoergonia exergonicitat/endergonicitat

Bibliografia

GDLC: Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS