grancanònic o macrocanònic? 

Física

En mecànica estadística es parla de col·lectivitats canòniques, microcanòniques o macrocanòniques (o bé grancanòniques). La forma grancanònica, paral·lela a la forma anglesa grand canonical i a la forma francesa grand-canonique, està menys documentada que la forma macrocanònica, també existent en anglès (macrocanonical). La forma macrocanònica presenta l’avantatge d’estar formada pel mateix procés que microcanònica i, a més, macro- és un formant molt productiu en català, cosa que no es pot afirmar de gran-, que només documentem en granducal (‘relatiu o pertanyent al gran duc o al gran ducat’). 

Context

Això últim equival a dir que el hamiltonià ha de ser separable, o sigui, que hem de poder negligir l’energia d’interacció entre les parts del sistema. Si no, en general, no sabrem ni podrem calcular els microestats d’una partícula. És per aquest motiu que, en tractar gasos ideals
de partícules indistingibles, cal anar a una col·lectivitat on N no estigui fixada. Per exemple, la col·lectivitat grancanònica macrocanònica. En gasos ideals quàntics, el mètode de les caixetes que hem presentat no és aplicable.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS