mitjans d'abril 

Gramàtica

Sobre la locució a mitjan, vegeu l’apartat corresponent del CUB.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS