multiferroic 

Química

El mot multiferroic i el primitiu ferroic no estan documentats en cap obra de referència habitual per al català. Tampoc els trobem gaire documentats en cap altra font consultable per Internet. Els trobem documentats en anglès dins la Wikipedia, d’on es desprèn que l’adjectiu ferroic s’ha format presumiblement a partir dels adjectius ferromagnètic, ferroelèctric i ferroelàstic, prenent el primer formant ferro- i afegint-hi la terminació adjectiva -ic

Ferroics is the generic name given to the study of ferromagnets, ferroelectrics, and ferroelastics. Essentially the basis of this study is to understand the large changes in physical characteristics that occur in a very short temperature range.

En l’article sobre els multiferroics podem veure que és una denominació relativament recent, cosa que pot explicar perquè es troba tan poc documentada en català:

The term multiferroic was first used by H. Schmid in 1994. His definition referred to multiferroics as single phase materials which simultaneously possess two or more primary ferroic properties. Today the term multiferroic has been expanded to include materials which exhibit any type of long range magnetic ordering, spontaneous electric polarization, and/or ferroelasticity.

Com que el procés de formació descrit per al terme anglès ferroic és igualment aplicable al català, cal donar per bona la formació de ferroic i de multiferroic.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS