clusterització de dades 

Altres

El terme anglès d’estadística cluster analysis té com a equivalent català normalitzat (aprovat pel Consell Supervisor del TERMCAT) el terme anàlisi d’agrupaments:

Estadística>

Tècnica estadística que té per objecte crear una classificació entre elements, descrits mitjançant un conjunt de variables, a partir de mesures de similitud o dissimilitud entre ells.

Nota: L’anàlisi d’agrupaments és una tècnica estadística aplicada en nombrosos àmbits d’especialitat, a banda de la recerca clínica, per exemple, en biologia, en economia, en educació, etc.

També es documenta aquesta denominació a l’Enciclopèdia.cat. Aquesta forma, en tant que normalitzada, és la preferent. A més, tenint en compte el significat que es consigna en la definició de la Neoloteca, el mot agrupament sembla el més escaient. De fet, el mot anglès cluster es pot traduir per agrupament gairebé sempre. En català, d’acord amb els diccionaris, el mot manllevat clúster té un significat més específic i generalment tracta de coses que tenen algun tipus de connexió física. 

Per al francès, la forma documentada en el Termium i en el Grand dictionnaire terminologique és algorithme de groupement, paral·lelament a la denominació catalana normalitzada.

No obstant això, les denominacions anàlisi de conglomerats o anàlisi de clústers, que trobem recollides en el Glossary of statistical terms, són també habituals, més documentades que no pas anàlisi d’agrupaments, que trobem poc difosa. A la Viquipèdia apareix la denominació clusterització de dades, que és una forma poc documentada fora de la mateixa Viquipèdia o d’altres documents que s’hi refereixen.

Per tant, cal tenir en compte que la forma lingüísticament preferent, perquè és la normalitzada i perquè sembla la més adequada atès el significat, és anàlisi d’agrupaments. Però la forma més documentada, probablement per influència del castellà, és anàlisi de conglomerats, seguida d’anàlisi de clústers (calc directe de l’anglès).  

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Enciclopèdia.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat>.

GRand dictionnaire terminologique. <http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html>

Termium. <http://btb.termiumplus.gc.ca/site/termium.php?lang=eng&cont=001>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS