torticero 

Dret i ciències socials

L’adjectiu castellà torticero està documentat al DRAE amb la definició següent:

torticero, ra.

(Del lat. tortus, torcido, tuerto).

1. adj. Injusto, o que no se arregla a las leyes o a la razón.

 

També apareix sota l’entrada enriquecimiento formant part de la subentrada enriquecimiento torticero:

 

~ torticero.

1. m. Der. enriquecimiento que, obtenido con injusticia y en daño de otro, se considera ilícito e ineficaz en derecho.

 

En el Cercaterm trobem l’entrada enriquiment injust, que, pel significat, podria correspondre al concepte de enriquecimiento torticero:

 

<Dret civil > Dret civil d’obligacions i contractes>

Increment d’un patrimoni sense causa jurídica, en detriment d’un altre patrimoni.

De les informacions que es poden extreure de diversos contextos que es poden trobar a Internet per a les expressions "enriquecimiento sin causa" i "torticero" es pot veure que enriquecimiento sin causa, enriquecimineto injusto i enriquecmiento torticero són formes sinònimes, si bé sembla que l’adjectiu torticero és menys usat actualment.

 

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS